جشنواره اصفهان یخچال

شرکت اصفهان یخچال با سابقه 41 سال در صنعت یخچال سازی در سطح کشور و بعضی از کشورهای جهان مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت در نظر دارد بزرگترین جشنواره فروش خود را از تاریخ 10/10/1397 الی 25/10/1397 با ارائه خدمات زیر برگزار نماید:

1- طرح حساب مشارکت

در این طرح برای هر مشتری یک حساب مشارکت به نام او افتتاح می گردد و مشتریان مبلغ مشارکت خود را در این حساب واریز می نمایند و در یک بازه محدود و قابل انتخاب، این مبلغ را از محصولات اصفهان یخچال خریداری می کنند.

سود مشارکت، بازه زمانی امکان خرید و امتیازات این طرح به شرح زیر است:

مبلغ مشارکت (تومان)درصد سود مشارکت مشتریاندرصد سود مشارکت همکاربازه زمانی خرید
10 تا 45 میلیون 11% 13% 3 ماهه
46 تا 85 میلیون 14% 17% 5 ماهه
86 تا 150 میلیون 18% 22% 7 ماهه
150 میلیون و بالاتر 27% 33% 12 ماهه

توضیح اینکه درصد سود مشارکت، از مبلغ روز محصول محاسبه می گردد.

2- طرح 5+1

در ایام جشنواره به ازای خرید هر 5 محصول، یک محصول از همان محصول خریداری شده به صورت هدیه تقدیم می گردد.

3- طرح بسته کامل فروشگاهی

برای مشتریانی که تجهیزات کامل فروشگاه خود را خرید می کنند که شامل حداقل:

یک دستگاه یخچال دو 40*1 درب

یک دستگاه یخچال دو متری سه درب

یک دستگاه فریزر 40*1 دو درب

یک دستگاه میز فروش کمربندی

چهار متر قفسه وسط

هدیه این بسته قابل انتخاب توسط مشتری یک دستگاه یخچال 40*1 دو درب و یا چهار متر قفسه وسط به همراه یک دستگاه میز فروش کمربندی می باشد.

اگر میزان خرید مشتری دو بسته کامل فروشگاهی باشد، به همین میزان هدایا دو برابر خواهد شد.

امتیازات پرداخت طرح 2 و 3 به شرح زیر می باشد:

مبلغ پرداخت اولیه در زمان عقد قرارداد 45 % از مبغ کل قرارداد می باشد و در نصف بازه زمانی قرارداد مبلغ 30 % از مبلغ کل قرارداد و موقع تحویل بار، 25 % باقیمانده دریافت می گردد.