توضیحات میز صندوق(چک اوت)

  • داراي كمد وكشو مخصوص اپراتور
  • قابليت نصب كشوي پول،قفل دار واتومات بر روي ميز صندوق
  • قابليت نصب اسكنر وباركدخوان ،چشم التكرونيك،راه بند بر روي ميز صندوق 
  • داراي سبد مخصوص جهت نگهداري كيسه هاي پلاستيكي
  • تنوع رنگ به سليقه مشتري

تصاویر میز چک اوت