مشخصات سبد خرید

  • سبد خريد فلزي براي خريدهاي با حجم كم مناسب مي باشد.
  • سبك، بادوام وحمل راحت.
  • از جنس مفتول مسوار با روكش كرم نيكل.
  • داراي روكش پلاستيكي دسته
  • سبد هاي متنوع براي قرار گرفتن روي قفسه به جاي طبقات

تصاویر سبد خرید