مشخصات سیخ کباب

  • از جنس استیل بگیر و نگیر
  • مخصوص پخت جوجه و کوبیده

 

تصاویر سیخ کباب