مشخصات ترولی

  • شامل انواع ترولی حمل غذا، حمل ظروف کثیف و حمل دیگ می­باشد.
  • داراي چرخ­هاي مقاوم ثابت و متحرک و مجهز به سيستم ترمز.
  • ترولی حمل ظروف کثیف دارای طبقات قابل برداشت می­باشد.

تصاویر ترولی