مشخصات آبسرد کن

دارای مخزن استیل با فوم تزریق و کاملا بهداشتی

نوع کمپرسور تایلندی

جنس بدنه تمام استيل

تنوع محصولات شامل:

آبسردكن استيل چهارشير با موتور 2/1

آبسردكن استيل سه شير با موتور 3/1

آبسردكن استيل دوشير با موتور 4/1

تصاویر آبسردکن